Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí je možné stáhnout z našich webových stránek, osobně ji vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic, případně po domluvě zaslat poštou.


Přílohou k žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař.

 
Vyplněnou žádost, lékařskou zprávu, případně doklad o výši důchodů a příspěvku na péči žadatel předá osobně sociální pracovnici nebo zašle poštou na adresu zařízení.

 

Domov pro seniory může odmítnout uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případě:

  • neposkytuje-li takovou službu, která osoba požaduje
  • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • žadatel nespadá do cílové skupiny z důvodu zdravotního stavu