Prezidentské volby 2023

02. 01. 2023
Volby se uskuteční v našem Domově pro seniory v pátek 13. 1. 2023 od 15:00 hod.
 
Volební komise navštíví na pokoji klienty, kteří projevili zájem se voleb zúčastnit a mají ve volebním okrsku trvalé bydliště.
Pokud zde nemáte trvalé bydliště, je nezbytné vyřídit voličský průkaz. Žádost o voličský průkaz musí úřad obdržet nejpozději 7 dnů před konáním voleb nejpozději do 16 hodin. Žádost musí být podána v písemné podobě a být opatřena úředně ověřeným podpisem. Požádejte své rodiny, ať Vám s vyřízením voličského průkazu pomohou.
V případě, že si nestihnete vyřídit voličský průkaz a chcete volit je možný tzv. Zápis do zvláštního seznamu voličů, to provádí sociální oddělení. Prosíme o nahlášení.

Sociální pracovnice Vás obejdou a zjistí Váš volební zájem.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54 zákona, proběhne II. kolo voleb v pátek 27. ledna 2023.
top