Kdo jsme

Domov pro seniory Holásecká

Domov pro seniory Holásecká je moderní zařízení, jehož provoz byl slavnostně zahájen 4. 6. 2009. Zřizovatelem Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, je Statutární město Brno. Organizace byla zřízena za účelem poskytování pobytových sociálních služeb seniorům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory poskytuje dlouhodobou pobytovou službu seniorům, jejichž situace vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby, kteří již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu). Služba se poskytuje za úplatu.

Domov pro seniory je certifikován Značkou kvality v sociálních službách. Vážíme si získaného ocenění 5 hvězdiček v externím hodnocení kvality sociálních služeb z pohledu uživatele služby. Tímto oceněním chceme prezentovat dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality poskytovaných služeb v DSH.

Jako první z Domovů pro seniory v České republice získal v první polovině roku 2014 akreditaci Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR), která dokládá, že zařízení splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. V prosinci roku 2023 jsme tuto akreditaci úspěšně obhájili.

přední pohled na budovu
top