Úhrady za služby


Na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a která zohledňuje růst cen potravin a energií, navyšujeme od 1.2.2024 úhradu za pobyt a stravu v DS Holásecká, a to následovně:

UBYTOVÁNÍ cena/den STRAVA cena/den
Jednolůžkový pokoj

nebo

dvoulůžkový pokoj
305,-Kč Celodenní strava 255,-Kč

Sazba úhrady za ubytování a stravu na 1 kalendářní den činí 560 Kč.

 
Úhrada podle počtu dnů v měsíci
28 kalendářních dní 15 680 Kč
29 kalendářních dní 16 240 Kč
30 kalendářních dní 16 800 Kč
31 kalendářních dní 17 360 Kč
 
Úhradu za pobyt a stravu nebo provést vklad do hotovostního depozitu klienta je možné hotově v kanceláři sociálních pracovnic v úředních hodinách nebo bezhotovstním bankovním převodem.

Vámi preferovaný způsob si zvolíte ve Smlouvě o poskytování sociální služby (úhrada pobytu a starvy) a v Příkazní smlouvě (vklad do hotovostního depozitu).


Bankovní spojení pro úhrady za pobyt a stravu:
Číslo účtu: 43-4826380247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
Poznámka pro příjemce: příjmení klienta

 
Bankovní spojení pro vklad do hotovostního depozitu klienta:
Číslo účtu: 123-1681640277/0100
Variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
Poznámka pro příjemce: příjmení klienta

 

Jak probíhá proces postupu přijetí

top