Úhrady za služby


V návaznosti na Vyhlášku 440/2022 Sb. ze dne 16. 12. 2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2023 zvyšujeme úhradu následovně:
 

UBYTOVÁNÍ cena/den STRAVA cena/den
Jednolůžkový pokoj

nebo

dvoulůžkový pokoj
280,-Kč Celodenní strava 235,-Kč

Sazba úhrady za ubytování a stravu na 1 kalendářní den činí 515 Kč.

 
Úhrada podle počtu dnů v měsíci
28 kalendářních dní 14 420 Kč
29 kalendářních dní 14 935 Kč
30 kalendářních dní 15 450 Kč
31 kalendářních dní 15 965 Kč
 
Úhradu za pobyt a stravu nebo provést vklad do hotovostního depozitu klienta je možné hotově v kanceláři sociálních pracovnic v úředních hodinách nebo bezhotovstním bankovním převodem.

Vámi preferovaný způsob si zvolíte ve Smlouvě o poskytování sociální služby (úhrada pobytu a starvy) a v Příkazní smlouvě (vklad do hotovostního depozitu).


Bankovní spojení pro úhrady za pobyt a stravu:
Číslo účtu: 43-4826380247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
Poznámka pro příjemce: příjmení klienta

 
Bankovní spojení pro vklad do hotovostního depozitu klienta:
Číslo účtu: 123-1681640277/0100
Variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
Poznámka pro příjemce: příjmení klienta

 

Jak probíhá proces postupu přijetí

top