Jak požádat o službu

Postup přijetí

Před vlastním podáním žádosti

Přijďte se k nám po domluvě se sociálními pracovnicemi podívat, abyste se ujistili, zda jsme schopni zajistit péči, kterou očekáváte nebo využijte Virtuální prohlídky z pohodlí Vašeho domova.

Komu poskytujeme podporu a pomoc?

Poskytujeme dlouhodobou pobytovou službu seniorům, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby, kteří již vyčerpali vlastní zdroje pomoci v domácí nebo terénní péči a již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči v nemocničním zařízení.

Náš domov pro seniory neposkytuje službu Domov se zvláštním režimem. 

 

Evidence žádostí o poskytované sociální služby

Každá žádost je posuzována individuálně. Aby mohla naše komise posoudit, zda Vás povedeme jako čekatele o umístění do našeho domova, je nezbytné předložit k rukám sociálních pracovnic vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby a Posudek o zdravotním stavu. Oba tyto dokumenty najdete ke stažení na našich stránkách nebo si je můžete vyzvednout u nás v domově např. na recepci domova nebo v kanceláři sociálních pracovnic v úředních hodinách.

Žádosti přijímáme na základě akutnosti a v souladu s potvrzenou nepříznivou sociální situací dle výstupu ze sociálního šetření (Karta potřeb JmK). Ověřujeme tak míru nesoběstačnosti a závislosti na druhé osobě.

POZOR - není možné žádost podat jako tzv. pojistku do budoucnosti.

Dokumenty k posouzení

Vyplněnou a podepsanou Žádost o poskytovaní sociální služby žadatelem/zmocněncem/opatrovníkem aj. a Posudek o zdravotním stavu, který je řádně vyplněný ošetřujícím lékařem můžete podat:
 
  • osobně - příjem sociální pracovnicí nebo recepcí domova v zalepené obálce,
  • poštou na adresu: Domov pro seniory Holásecká, Holásecká 864/33, Brno-Tuřany 62000 - k rukám sociálních pracovnic),
  • e-mailem - socialni1@hol.brno.cz nebo socialni2@hol.brno.cz.

Vyhodnocení Vaší žádosti

Pokud Vám Domov pro seniory Holásecká bude schopen poskytnout Vámi poptávané sociální služby, žádost je evidována jako schválená a neuspokojený žadatel z důvodu plné kapacity, který se nachází v nepříznivé sociální situaci, spadá do cílové skupiny a má aktuální zájem o nástup do našeho domova, čeká na volné místo. Sociální pracovnice Vás budou o této skutečnosti informovat.

Domov pro seniory není schopen udržovat volné kapacity, aby mohl ihned vyhovět na základě požadavku.

Pokud nebudeme spochopni Vašemu požadavku vyhovět nebo zda byla Vaše žádost ze zákonných důvodů odmítnuta, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti. V rámci sociálního poradenství Vám doporučíme další možné varianty pro vyřešení Vaší situace.

Spolupráce

Zůstaňme v kontaktu a aktivní. Informujte nás o změnách, které u Vás nastaly např. změna zdravotního stavu, průběh hospitalizace, změna místa Vašeho pobytu např. pokud využíváte dočasně jiné sociální služby, informujte nás o zahájení nebo o průběhu jednání s Úřadem práce ohledně sociální dávky příspěvek na péči. Zajímejte se o stav Vaší žádosti.

Pokud se Vám povede Vaši situaci vyřešit jiným způsobem např. se Vaše situace zlepší a již nemáte zájem o aktuální nástup nebo se Vám povedlo zajistit dlouhodobou péči rodinou nebo jiným domovem pro seniory, i za tyto pozitivní informace budeme rádi.

V případě doplnění informací, plánování sociálního šetření, uvolnění kapacity, sjednání informační schůzky k nástupu apod. Vás budeme samozřejmě kontaktovat my. Apelujeme tak na řádné vyplnění telefonického spojení na Vás a kontaktní osoby pro snazší domluvu.

Kontakt na pracoviště

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 10. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 637 kB Stáhnout
29. 10. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 35 kB Stáhnout

Domov pro seniory může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případě, že:

  • žadatel se nenachází v nepříznivé sociální situaci – ověřováno sociálním šetřením,
  • neposkytuje takovou službu, kterou osoba požaduje,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  • žadatel nespadá do cílové skupiny z důvodu věku nebo zdravotního stavu,
  • žadatel chce svým pobytem v zařízení řešit primárně bytovou situaci, přičemž se nenachází v sociálně nepříznivé situaci.

Poradenská činnost

Další informace pro žadatele

top