Akreditace MZ ČR

15. 11. 2019
Od 1. 12. 2019 je domovu udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování praktické části OM 7 vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru „Zdravotničtí pracovníci uvedeni v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání - Organizace a řízení ve zdravotnictví."

Rozhodnutí o udělení akreditace
 
top