Den otevřených dveří 2021

04. 10. 2021
Srdečně Vás zveme do našeho domova na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve STŘEDU 6. 10. 2021 od 9:00 - 16:30 hod.

Na recepci domova budete upozorněni na zvýšené bezpečnostní a dezinfekční podmínky a bude prověřena některá z následujících podmínek pro udělení výjimky ke vstupu do našeho domova:
  • osobě starší 12 let,
  • která má řádně nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo normy KN95,
  • nanejvýš 1-2 osoby současně.
a:
  • prokáží se potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (POC) - platnost 72 hod z odběrového místa nebo na základě potvrzení zaměstnavatele. Neakceptujeme provedené samoodběry před vstupem do budovy nebo na recepci.
  • Prokáží se potvrzením o negativním výsledku PCR testu - platnost 7 dní,
  • prokáží se potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starším 180 dnů.
Očkované návštěvy doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky nejméně 14 dní - v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky nejméně 14 dní v případě jednodávkového schématu podle SPC.
Věnovat se Vám budou sociální pracovnice, které Vás přivítají v kanceláři nebo ve vestibulu a provedou Vás po společných prostorách našeho domova. Vstup na pokoje ke klientům není možný, pro názornost dispozice pokojů využijte naši  virtuální prohlídku.

Děkujeme za pochopení stížených podmínek a ohleduplnost. Těšíme se na brzké setkání.
top