Florence - časopis moderního zdravotníka

16. 02. 2021
V aktuálním čísle Florence - časopis moderního zdravotníka byl publikován článek o našem domově pro seniory.
Název článku zní: V době pandemie covid - 19 jsou pro město Brno sociální služby prioritou. Děkujeme Markétě Zbrankové z Redakce Florence a Markétě Vaňkové. Čtěte s námi ☕️
top