Informace o možnosti a způsobu průběhu návštěv

25. 05. 2020
Jakýkoliv kontakt mezi klienty pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k případnému šíření onemocnění COVID-19.
Apelujeme na dodržování níže uvedených informací a nastavených opatření v souladu s MZ ČR a vládním usnesním č. 520

Děkujeme Vám za důsledné dodržování těchto opatření.
top