Informace pro návštěvy

04. 12. 2020
Věnujte prosím pozornost upřesňujícím podmínkám, za kterých je možné zprostředkovat setkání s Vašimi blízkými:

 

Upozorňujeme, že v souladu s usnesením vlády ze dne 30.11.2020 platí u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) zákaz návštěv klientů s výjimkou:

 1. nezletilých uživatelů sociálních služeb,

 2. uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

 3. uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

 4. uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

 5. uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,

 6. návštěva třetích osob u klientů, která se podrobí před zahájením návštěvy POC testování s negativním výsledkem; prokázáním se maximálně 48 hodin starým negativním výsledkem RT-PCR testování. V případě, že návštěva prodělala onemocnění COVID-19 - v době 90 dnů přede dnem návštěvy. Návštěva vždy doloží o této skutečnosti doklad (originál či ověřenou kopii).

Testování v našem domově není možné. Zdravotnický personál zajišťuje péči o klienty a nemáme možnost vymezit v týdnu časový prostor pro POC testování. Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci.
Testovaní ZDARMA nově probíhá v odběrném místě: Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. V případě zájmu je možné Vás objednat na testování přes sociální pracovnice DS Holásecká.
Seznam dalších odběrných míst naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 
V případě požadavku na individuální setkání u klientů s ohledem na výše uvedené výjimky d, e, f kontaktujte v úředních hodinách sociální pracovnice, které Vám sdělí aktuální informace o průběhu setkání a zapíší do rezervačního systému. V případě výjimky d, e není požadováno testování POC nebo RT-PCR. Prosíme o dodržování předem rezervované doby!
Kontakty: Jana Horáková, DiS. – 532 197 130, 725 409 629; Bc. Jessica Nýdrle, DiS. – 532 197 135, 604 450 449
 
Návštěva bude umožněna podle následujících pravidel:

 • vstup umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem vlastním respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu u klienta,

 • po předchozím vyplnění dotazníku o bezinfekčnosti,

 • návštěvě je změřena teplota termokamerou – při teplotě 37°C a vyšší je návštěva zakázána,

 • vstup přes dezinfekční rohož a po řádně provedené dezinfekci rukou,

 • po obléknutí návštěvnického pláště, který při svém odchodu jej odloží na recepci do koše
  na použité prádlo,

 • pouze 1 osoba starší 18-let – nejbližší rodinný příslušník, v předem domluveném termínu - maximálně 10 minut,

 • doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry,

 • vyčkejte příchodu zaměstnance našeho domova, který Vás doprovodí na pokoj ke klientovi, kde jsou ponechány otevřené dveře. Pohyb ve společných prostorách domova je minimalizován.
  Po uplynutí doby je návštěva vyprovozena k východu – respektujte prosím stanovený čas.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a dodržování stanovených podmínek.
 

top