Informace pro návštěvy

08. 06. 2021

Návštěva, přicházející ke klientům na pokoj se již nemusí objednávat přes rezervační systém sociálních pracovnic. Návštěva může přijít kdykoliv během dne a po celou dobu pohybu po našem domově/na pokoji klienta musí mít nasazen respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Vstup za klientem na pokoj je umožněn pro 1-2 osobám starším 18 let, po dobu 1 hodiny.

Režimová opatření našeho domova s ohledem na zvýšené bezpečnostní a dezinfekčí podmínky zůstávají bez změny - na recepci budete upozorněni.


Na recepci domova je provedena evidence a prověřena některá z následujících podmínek pro udělení výjimky:
 
  • prokáží se potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (POC) - platnost 72 hod z odběrového místa nebo na základě potvrzení zaměstnavatele. Neakceptujeme provedené samoodběry před vstupem do budovy nebo na recepci.

  • Prokáží se potvrzením o negativním výsledku PCR testu - platnost 7 dní,

  • prokáží se potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starším 180 dnů,

  • po aplikaci očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC a nejméně 22 dní po první dávce, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  • po aplikaci očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

  • v případě kompletního očkování se prokáží Certifikátem s ukončeným očkováním na Covid 19.


Připomínáme, že klienti se mohou setkávat v zahradě DSH s nejbližšími rodinnými příslušníky, bez rozdílu věku.


S okamžitou platností dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.6.2021.


 
top