Informace pro návštěvy klientů od 20.3.2021

19. 03. 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření, s účinností od 20. března 2021:

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

• Absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem – prokáží se potvrzením z odběrového místa,

• v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o této skutečnosti potvrzení lékaře,

• mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 - uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.

I nadále jsou návštěvy umožněny po předchozí telefonické domluvě se sociálními pracovnicemi, s ohledem na zápis do rezervačního systému DSH. Ostatní nastavená režimová opatření se nemění.

top