Návštěva primátorky a prohlídka solární elektrárny

05. 01. 2022
Napsali o nás...

V roce 2020 začalo vedení DPS Holásecká pracovat na akci „Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno“. Jedná se obnovitelný zdroj energie, jehož instalace umožnila docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže životního prostředí. Jde o elektrárnu o výkonu 63,315kW při celkovém počtu 189 krystalických panelů. Panely jsou nainstalovány na střeše objektu a pomocí kabelů připojeny ke střídačům v objektu rozvodny v suterénu DS. Zdroj: https://primatorka.brno.cz/?pg=foto&gal=697 Brno, 4. 1. 2021

Solární elektrárna Domova pro seniory Holásecká sníží jeho provozní náklady ročně zhruba o čtvrt milionu. Tedy podle původního předpokladu, vzhledem k vývoji cen energií bude úspora ještě větší. Přebytky zelené energie z instalovaného fotovoltaického systému mohou být dodány do sítě. Celkem 189 krystalických panelů je pomocí kabelů připojeno ke střídačům v rozvodně v suterénu. Náklady kolem dvou milionu korun z šedesáti procent pokryla dotace Operačního programu Životní prostředí. Teď už jen to sluníčko… ☀️ V každém případě jde ale o další důležitý krok v naší snaze snižovat v BRNOmycity zátěž životního prostředí.  Zdroj: Facebook @marketavankova.official 
top