Novinky od pondělí 24.5.2021

24. 05. 2021
S ohledem na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od pondělí 24.5.2021 jsou návštěvy možné po splnění některé z následujících podmínek pro udělení výjimky ze zákazu návštěv:
  • prokáží se potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu (bez změny),
  • prokáží se potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (prodloužená lhůta ze současných 90 dnů na 180 dnů).
Návštěva se prokáže patřičným potvrzením a je nutná předchozí rezervace termínu se sociálními pracovnicemi.
 

V případě zahájeného očkování:
  • po aplikaci očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC a nejméně 22 dní po první dávce, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • po aplikaci očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka.
 
V těchto případech je návštěva možná kdykoliv bez předchozí rezervace se sociálními pracovnicemi za předpokladu, že se prokáží potvrzením:
 
  • do 1. 6. 2021 postačí papírové potvrzení, která dostávají očkovaní na místě po první dávce,
  • od 1. 6. 2021 by měl Centrální rezervační systém umožňovat export standardizovaného certifikátu po první dávce,
  • od 1. 7. 2021 je očekáván celoevropský certifikát.
 
I nadále platí:
V případě kompletního očkování:
  • návštěvě, která je držitelem certifikátu o očkování na Covid-19 (14 dní po), umožníme vstup na pokoj kdykoliv bez předchozí rezervace se sociálními pracovnicemi. Certifikát je předložen na recepci DSH a je provedena evidence návštěvy.
 
Délka návštěvy je prodloužena na 1 hodinu až pro 2 osoby starší 18 let. Návštěvy již nemusí používat pláště.
 
Pohyb návštěv po DSH je minimalizován na pokoj klienta nebo na venkovní prostor zahrady DSH, kde je možné být bez časového omezení.
 
 
top