Poděkování

30. 03. 2020

Děkujeme a velmi si vážíme pomoci, kterou nám v této náročné době poskytujete v podobě ušitých roušek, dezinfekčních prostředků nebo vyjádřením uznání a podpory.


 
top