Předávání balíčků klientům

11. 05. 2020
Vážení rodinní příslušníci, od 11. 5. 2020 je možné zprostředkovat příjem a předávání balíčků prostřednictvím vrátnice našeho Domova.
Žádáme Vás, aby balíčky byly označeny příjmením klienta a vloženy do nachystaných krabic v zádveří u vstupu dle oddělění.

Dbejte na vhodný způsob uložení obsahu nejlépe do igelitové tašky, tak aby nedocházelo k vysypání, a balíček bylo možné před předáním ošetřit dezinfekcí.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených opatření a spolupracujete s námi na ochraně Vašich nejbližších.
top