Příběhy pečujících

16. 04. 2021
V průběhu měsíce dubna byl spuštěn nový krátkodobý projekt „Příběhy pečujících“ od autorů projektu „Ježíškova vnoučata“.
Hledají příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním. Cílem je ukázat na úžasnou práci a také ocenit malým dárkem prvních tři sta pečujících.

 
Jsme si jisti, že i v našem Domově pro seniory máme v kolektivu pracovníků "Strážné anděly" našich klientů, které by bylo hezké díky tomuto projektu nominovat. To ale necháme na Vás ttps://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat
top