Přístavba Domova pro seniory Holásecká

07. 09. 2021
Rada města Brna č. R8/163 4. srpna 2021 schválila investiční záměr s názvem "Přístavba Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace". Začátek stavby předpokládáme v roce 2025-2026.
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/v-domove-pro-seniory-holaceska-pribyde-56-mist-magistrat-zpracuje-investicni-zamer/
top