Úspěšná reakreditace SAK

18. 12. 2020
Domov pro seniory Holásecká úspěšně prošel reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise (SAK) v souladu s požadovanými akreditačními standardy.
 
 
Domov obhájil certifikát o udělení akreditace, který dokládá, že Domov pro seniory Holásecká  splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Akreditace je znovu udělena na další tři roky.

První certifikát o udělení akreditace získal domov v roce  2014 -  jako první zařízení tohoto typu.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům za spolupráci a přínos při zdárném průběhu akreditačního šetření. Mgr. Miroslava Mužíková, MBA – ředitelka DS Holásecká
 
top