Změna způsobu průběhu návštěv od 19.9.2020

18. 09. 2020
Vážení klienti, rodinní příslušníci, návštěvy klientů,
z důvodu zhoršení epidemiologické situace zavádíme nová hygienická opatření dle doporučeného postupu č. 12/2020 v.1.0 MPSV.
V souladu s vydaným postupem žádáme návštěvy o dodržování následujících opatření:
 

Návštěvy jsou možné pouze ve venkovním prostoru našeho domova.
Výjimky pro vstup do budovy:

 1. Návštěvy imobilních klientů na pokoji (viz jmenovitý seznam na recepci domova) je možný pouze:

 • se zakrytými ústy a nosem rouškou či jinou vhodnou ochranou,

 • po předchozím vyplnění dotazníku o bezinfekčnosti,

 • po změření teploty, která nedosahuje 37,0° C,

 • vstup přes dezinfekční rohož a po řádně provedené dezinfekci rukou,

 • doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry,

 • s vypůjčeným návštěvnickým pláštěm, který si návštěva nesundává na pokojích klienta a při svém odchodu jej odloží na recepci do koše na použité prádlo,

 • návštěvy max. 2 dospělé osoby nad 18 let,

 • doporučená doba návštěvy nepřesahuje 30 minut.

 

 1. Vstup návštěv k ostatním klientům do budovy je možný za následujících podmínek:

 • na dobu nezbytně nutnou s ohledem na doprovod klienta do venkovního prostoru zařízení a zpět,

 • se zakrytými ústy a nosem rouškou či jinou vhodnou ochranou,

 • po předchozím vyplnění dotazníku o bezinfekčnosti,

 • po změření teploty, která nedosahuje 37,0° C,

 • vstup přes dezinfekční rohož a po řádně provedené dezinfekci rukou,

 • doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.

 
Návštěvy se ohlásí na recepci a musí být řádně zapsány do knihy návštěv. Respektují schválená opatření a pokyny vedení domova.
Doporučujeme klientům neopouštět zařízení až na pohyb po areálu zařízení.
 
 
Platnost tohoto opatření od 19.9.2020 do odvolání.

top