Změny od pondělí 1. 2. 2021

26. 01. 2021
V našem domově proběhlo znovu očkování proti nemoci covid-19 vakcínou od společnosti Pfizer. Všem klientům, kterým již byla podána 1. dávka a umožňoval to jejich zdravotní stav, jsme poskytnuli očkování 2. dávkou. Aktuálně jsme naočkovali 70% našich klientů.

NOVĚ od pondělí 1.2.2021 u očkovaných klientů prodlužujeme dobu předem objednané návštěvy přes sociální pracovnice na 30 minut u klienta na pokoji. Umožníme vstup 2 osobám starším 18 let.
 

Pokud klient nebyl naočkován, čas návštěvy zůstává na 15 minut, vstup 1 osoby starší 18 let na pokoji klienta.
 

I nadále platí podmínka pro návštěvy prokázat se negativním výsledkem RT-PCR testování (ne starším 72hod) nebo vyšetření POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (ne starším 48 hodin). V případě, že návštěva prodělala onemocnění COVID-19 - v době 90 dnů přede dnem návštěvy. Návštěva vždy doloží o této skutečnosti doklad (originál či ověřenou kopii).
 

Apelujeme na ochranu dýchacích cest respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a to po celou dobu návštěvy.
 

Děkujeme Vám za pochopení a důsledné dodržování režimových opatření našeho domova.

top