Změny od pondělí 3. 5. 2021

28. 04. 2021
📣Připravili jsme pro Vás novinky s ohledem na lepšící se epidemiologickou situaci - změny jsou platné od pondělí 3. 5. 2021, které se týkají návštěv a vycházek klientů. Věříme, že Vás potěšíme 🍀
Návštěvě, která je držitelem certifikátu o očkování na Covid-19 (14 dní po druhé dávce) umožníme vstup na pokoj kdykoliv bez předchozí rezervace se sociálními pracovnicemi.
Certifikát je předložen na recepci DSH a je provedena evidence návštěvy. Délka návštěvy je prodloužena na 1 hodinu až pro 2 osoby starší 18 let (obě osoby se musí prokázat certifikátem). Návštěvy již nemusí používat pláště.
 
Ostatní návštěvy musí být předem dohodnuty se sociálními pracovnicemi, které provedou rezervaci na dohodnutý termín za předpokladu splnění některé z následujících podmínek:
- návštěva se prokáže potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 (ne déle než 90 dní),
- návštěva se prokáže potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu.
Návštěvy budou doprovozeny na pokoj sociální pracovnicí nebo pověřeným pracovníkem DSH. Délka návštěvy je prodloužena na 1 hodinu až pro 2 osoby starší 18 let. Návštěvy již nemusí používat pláště.
 
Pohyb návštěv po DSH je minimalizován na pokoj klienta nebo na venkovní prostor zahrady DSH, kde je možné být bez časového omezení.
 
Vycházky rodin s klienty ve venkovních prostorách DSH:
Připomínáme, že klienti se mohou setkávat v zahradě DSH s nejbližšími rodinnými příslušníky, bez rozdílu věku. Jedinou podmínkou je mít po celou dobu vycházky nasazen respirátor bez výdechového ventilu dle příslušných norem (např. FFP2, KN95). Ochranu nosu a úst používá i klient.
 
Pohyb klientů mimo areál DSH i nadále nedoporučujeme, pokud není nezbytný pro vyřízení osobních záležitostí na úřadech, návštěva lékařů, apod.
 
top