Změny pro návštěvy od 9.7.2021

07. 07. 2021
Změny pro návštěvy klientů na pokoji
Vstup za klientem na pokoj je umožněn pro 1-2 osobám od 16 let, po dobu 1 hodiny.

Režimová opatření našeho domova s ohledem na zvýšené bezpečnostní a dezinfekční podmínky zůstávají bez změny - na recepci budete upozorněni.
Na recepci domova je provedena evidence a prověřena některá z následujících podmínek pro udělení výjimky návštěvě, která:
·  se prokáže potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (POC) - platnost 72 hod z odběrového místa nebo na základě potvrzení zaměstnavatele. Neakceptujeme provedené samoodběry před vstupem do budovy nebo na recepci.
·  Prokáží se potvrzením o negativním výsledku PCR testu - platnost 7 dní,
·  prokáží se potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starším 180 dnů.

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 1.7.2021 č. 606 platí od 9.7.2021 změny pro očkované návštěvy:
Očkované návštěvy doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky nejméně 14 dní - v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
 nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky nejméně 14 dní v případě jednodávkového schématu podle SPC.
Pokud je aplikována 1 dávka dvoudávkového schématu, návštěvě nemůže být vstup na pokoj klienta umožněn, pokud se neprokáže:
  • potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (POC) - platnost 72 hod z odběrového místa nebo na základě potvrzení zaměstnavatele. Neakceptujeme provedené samoodběry před vstupem do budovy nebo na recepci.
  • Prokáží se potvrzením o negativním výsledku PCR testu - platnost 7 dní,
  • prokáží se potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starším 180 dnů.
Důvodem zpřísnění opatření je šíření delta mutace koronaviru SARS-CoV-2, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30%.
 
top