Změny výše úhrad za poskytované sociální služby

30. 12. 2022
Dovolujeme si Vás tímto informovat o změně výše úhrad od 1. 1. 2023 za poskytované služby v našem Domově pro seniory Holásecká.
V návaznosti na Vyhlášku 440/2022 Sb. ze dne 16. 12. 2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2023 zvyšujeme úhradu následovně:
 
UBYTOVÁNÍ cena/den STRAVA cena/den
Jednolůžkový pokoj
nebo
dvoulůžkový pokoj
280 Kč/den Celodenní strava 235 Kč/den

Sazba úhrady za ubytování a stravu na 1 kalendářní den činí 515 Kč. Více informací ZDE.

Klientům zůstává zachován zákonem garantovaný minimální zůstatek z příjmů 15 % a sociální pracovnice budou s klienty podepisovat nové dodatky ke stávajícím smlouvám s ohledem na změnu výše jejich úhrady za pobyt a stravu. V případě, že příjem klienta nebude dostačující k pokrytí navýšených úhrad, budeme s klienty individuálně projednávat další postup.

O těchto skutečnostech již sociální pracovnice informovaly i rodinné příslušníky písemně (e-mailem).


 
top